WARSZTATY DLA RODZICÓW

rodzice z dzieckiem trzymający się za ręce na żółtym tleWarsztaty dla rodziców: "Zrozumieć dziecko"
Ruszyły zapisy na warsztaty skierowane do rodziców, którzy pragną mieć dobre relacje ze swoimi dziećmi. Będzie to cykl 6 spotkań na którym poruszane będą kwestie dotyczące zasad zdrowej komunikacji z dzieckiem, radzenia sobie z emocjami czy skutecznego wyznaczania granic i stosowania konsekwencji.
Zachęcamy do udziału w zajęciach. Planowany termin rozpoczęcia spotkań to styczeń 2022. Zapisy w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku (44 6834114, 530 618 146)

ppp, 2021-11-15 10:44:21    

Oferta Poradni 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą > tutaj <

ppp, 2021-09-21 08:34:09    

Spotkanie z Dyrektorami

Sala konferencyjna, ekran z prezentacją, pani psycholog anna łoszakiewicz

W dniu 22 września 2021 roku, w ramach sieci współpracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, odbyło się w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku spotkanie dyrektorów, specjalistów Poradni oraz zaproszonych gości. Celem spotkania było kontynuowanie działań podjętych w czerwcu 2021 roku, mających na celu wspieranie szkół i placówek
w procesie reintegracji po powrocie uczniów ze zdalnego nauczania.

Prelegentami spotkania byli:
Pani Anita Włodarczyk-Gałwiaczek - reprezentująca Kuratorską Służbę Sądową przy Sądzie Rejonowym w Radomsku,
Pani Barbara Jagoda - reprezentująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku,
Pani Beata Kotlicka - reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku,
Pani Anna Szablewska - z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku,
Pani Agnieszka Kropisz - z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Otrzymaliśmy wyczerpującą informację na temat możliwości współpracy ze wszystkimi instytucjami wspierającymi dzieci, młodzież i rodziców. Została również zaprezentowana oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radomsku. Psycholog Anna Łoszakiewicz omówiła harmonogram działań podjętych przez Poradnię w ramach wspierania szkół w reintegracji uczniów po powrocie ze zdalnego nauczania. Pani Katarzyna Bąbol zaproponowała dyrektorom szkół pilotażowy program koordynatora współpracy między Poradnią a szkołami, mający na celu wspieranie szkół w dbaniu o wysoką jakość kształcenia
i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznego. Mocno zaakcentowała potrzebę ścisłej współpracy wszystkich instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

ppp, 2021-09-27 11:01:45    

Zapraszamy na spotkanie

plakat infomujący o wydarzeniu: "Z Poradnią w drodze do szkoły" 1 września 2021 w godzinach 10-14 na Placu 3 Maja

W odpowiedzi na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli wynikające z sytuacji powrotu do szkół po trudnym czasie  zdalnego nauczania, specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Radomsku  chcą zaakcentować  gotowość do udzielania pomocy we wszystkich aspektach funkcjonowania szkolnego i emocjonalno – społecznego dzieci i młodzieży. Chcą służyć radą
i pomocą rodzicom i nauczycielom w ich trudnych działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Dlatego pod hasłem „ Z Poradnią w drodze do szkoły” spotkają się z mieszkańcami miasta w dniu
1 września. Miejscem spotkania będzie Plac 3 Maja ( w razie niepogody hol MDK). W godzinach od 10:00 do 14:00 specjaliści będą udzielać informacji na temat form i zakresu udzielanej pomocy. Będzie można porozmawiać bezpośrednio z logopedą, pedagogiem, psychologiem. 

W szkołach ponadpodstawowych na terenie Radomska pojawią się specjaliści i będą dyżurować zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Koordynator: Anna Łoszakiewicz

tel. 44 683 41 14 / 530 618 146

ppp, 2021-08-27 13:29:20    

Zaproszenie na spotkanie on-line w ramach Sieci Współpracy Terapeutów Pedagogicznych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku zaprasza na spotkanie on-line w ramach Sieci Współpracy Terapeutów Pedagogicznych
zajmujących się w szkołach terapią pedagogiczną.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.05.2021 r. /piątek/ o godz. 12.30 Temat:"O motywowaniu uczniów do nauki i rozwijaniu kompetencji
Spotkanie poprowadzi mgr Ilona Szymanowska psycholog Poradni.

Serdecznie zapraszamy także pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych oraz logopedów szkolnych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania prosimy o zgłoszenie swojego udziału do dnia 20.05.2021 r. na adres e-mail ilonaszymanowska2@gmail.com wraz z podaniem swojego e-maila, na który zostanie przesłany link do spotkania on-line.

Z poważaniem
Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek
Iwona Rawska

ppp, 2021-05-11 12:29:53    

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Radomszczańskiego

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Radomszczański, w 2021 roku, realizuje zadanie w pięciu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, które usytuowane są w siedmiu lokalizacjach.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie Powiatu Radomszczańskiego, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radomsku, pod adresem: https://bip.radomszczanski.pl/bipkod/12628961 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa: https://bip.radomszczanski.pl/bipkod/20062804

ppp, 2021-03-12 15:30:38    

COGITO ERGO SUM - Myślę, więc jestem.

Postać Kartezjusza. W tle symbole myśli i emocji.

Jak radzić sobie z natłokiem myśli ? Jest kilka sposobów. Na początek możemy zacząć od obserwacji. Obserwujemy jakiego rodzaju myśli przesuwają się w naszej głowie. Możemy je po jakimś czasie zapisywać. Przy tych, które się powtarzają możemy stawiać kreski. Jeżeli zgromadzimy dostateczną ilość myśli następnym krokiem jest ich kategoryzacja. Analizując treść możemy ustalić główne tematy. Te tematy to nasze przekonania.  Jeżeli często powtarzają się myśli dotyczące naszej samooceny, to możemy ustalić kategorię samoocena jest to przekonanie jakie mamy na swój temat np. jestem niezaradny, mam duże zaległości w pracy, lubię sobie poleniuchować, jestem opiekuńczy itd. Następnie możemy je podzielić na dwie kategorie: te, które wywołują w nas przyjemne odczucia i te, które wywołują nieprzyjemne odczucia. Kolejnym krokiem jest sprawdzanie prawdziwości tych przekonań. Czy istnieją konkretne dowody na prawdziwość takiego myślenia. Szczególną uwagę możemy zwrócić na słowa „zawsze” i „nigdy”. Sprawdzamy, czy istnieją wyjątki. Zdanie      „ zawsze się spóźniam” nie jest do końca prawdziwe, bo zdarzały się sytuacje, kiedy byliśmy gdzieś na czas. Możemy przeanalizować te wyjątki i zauważymy z pewnością, co przeszkadza nam w byciu punktualnym, a co pomaga. Tak możemy zrobić ze wszystkimi myślami, czy przekonaniami na nasz temat i wszystkiego co nas otacza. Jeżeli zastąpimy „zawsze” i „nigdy” słowami „często”, „czasami”, „rzadko” itd., to dajemy sobie szansę na zmianę.
Jak wprowadzić zmiany?
Zdarza się, że zaczynamy myśleć inaczej na dany temat i mimo wszystko nie pojawiają się zmiany w naszym zachowaniu. Konieczne jest podjęcie odpowiednich działań: zaplanowanie sobie zmiany jednego konkretnego zachowania i przeprowadzenie swojego rodzaju eksperymentu. Zachowuję się inaczej niż do tej pory i obserwuję, co się dzieje z moimi myślami i emocjami. Warto zrobić to z uwagą i cierpliwością do siebie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy dla siebie dobrym rodzicem, takim idealnym:  chwalimy siebie za każdy postęp i zachęcamy do dalszego działania pomimo porażki. Znajdujemy mocne i słabe strony podejmowanych wysiłków i jeżeli coś się nie udaje, wprowadzamy niezbędne korekty.

Warto pamiętać, że nie jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Myślenie ma nam służyć do poznawania i doświadczania świata. Zostańmy „administratorem” naszego komputera jakim jest umysł. Poznajmy sposób w jaki myślimy i nauczmy się tym zarządzać. Pomocna może być następująca książka: „Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia” autorzy to: Christie Padesky i Denis Greenberger.

Zachęcam do pracy nad sobą Anna Łoszakiewicz

ppp, 2021-03-29 11:49:35    

Bezpieczeństwo w Sieci

W odpowiedzi na zapotrzebowania ze szkół proponujemy skorzystanie z przygotowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę scenariuszy i kursów dla wychowawców i uczniów w obszarze bezpieczeństwa w sieci. Opracowane treści można przekazać uczniom w trakcie lekcji lub zachęcić ich do samodzielnej pracy w domu.
My już przetestowaliśmy cześć materiałów na sobie i swoich dzieciach ! smile
Serdecznie polecamy materiały zawarte na platformie edukacyjnej: https://www.edukacja.fdds.pl/

ppp, 2021-03-12 15:30:38    

Materiały dla młodzieży do pracy nad sobą (część pierwsza).

Zrozumieć siebie

Do tej pory publikowałam materiały dla rodziców i nauczycieli. Nadszedł czas, abym zajęła się opracowaniem wskazówek do pracy nad sobą, które mogą być przydatne młodszym ludziom. Kiedy spotykam się z młodzieżą w terapii, na konsultacjach lub też zajęciach w szkołach często bardzo pozytywnie zaskakuje mnie przejawiana chęć do pozyskiwania wiedzy psychologicznej. Jest to ciekawość siebie i innych, próba zrozumienia podstawowych mechanizmów psychologicznych, które kierują naszym zachowaniem. Jest sporo książek na ten temat. Wiem jednak, że czasami przeczytanie całej książki może być wyzwaniem, któremu niewielu młodych ludzi może sprostać. Nie dlatego, że nie lubią czytać, ale dlatego, że zawarta w nich wiedza jest czasami przekazywana w mało dostępnej formie lub też poradniki zawierają konkretne ćwiczenia bez wyjaśnienia mechanizmów. Dlatego w niniejszej publikacji chciałabym na początku przybliżyć podstawowe zagadnienia dotyczące fazy rozwojowej jaką jest adolescencja czyli inaczej dojrzewanie i polecić pozycję książkową, którą uważam za bardzo wartościową. Następnie, w drugiej części, przejdę do omówienia kilku przykładowych, najczęściej pojawiających się konfliktów rozwojowych i sposobów radzenia sobie z nimi.

Grafika przedstawiająca człowieka na tle uniwersum.

Przetrwanie

Całym naszym funkcjonowaniem zawiaduje „centralny komputer” jakim jest mózg. Będę posługiwać się terminologią komputerową, która świetnie tłumaczy mechanizmy funkcjonowania psychicznego. Rodzimy się z podstawowym oprogramowaniem, które nazwę na użytek tego artykułu: programem przetrwania. Ma on za zadanie zagwarantować przetrwanie fizyczne czyli zawiera podstawowe odruchy typu ssanie, wydalanie itd. Wszystkie programy są wspierane przez naszą biologię w postaci wydzielania hormonalnego. Tak więc, kiedy noworodek ssie i otrzymuje pokarm to układ hormonalny wydziela odpowiednią dawkę hormonów np. oksytocyny, która jest odpowiedzialna za przywiązanie. W wyniku tego w mózgu powstaje nowy program : przywiązanie do osoby, która karmi. U osoby karmiącej również następuje wydzielanie hormonalne i przywiązanie staje się obustronne. W następstwie czego już pojawienie się tej osoby w pobliżu dziecka spowoduje wydzielanie hormonalne, uspokaja je i daje poczucie zadowolenia. Stąd ważne jest, aby czynności pielęgnacyjne były wykonywane przez te same osoby i były źródłem przyjemności. Najczęściej robi to matka karmiąc piersią. Kiedy karmienie odbywa się za pomocą butelki może to być inna osoba i z nią również powstanie więź. Na bazie podstawowych odruchów powstają w wyniku uczenia się bardziej złożone programy. Tutaj do głosu dochodzi drugi podstawowy program: charakter.  

Charakter

Z charakterem też się rodzimy. Zawiera on program naszych predyspozycji, zdolności, sposobów realizacji i wyrażania siebie w świecie i w relacji z innymi ludźmi. Zamiennie do określenia charakter będę używać również terminu osobowość. Jest sporo metod badania typu charakteru, osobowości. Są narzędzia testowe, kryteria diagnostyczne kliniczne (ICD, DSM). O ukształtowanej osobowości mówimy, gdy ktoś ukończył 21 lat. Jednak już wcześniej widoczne są cechy wskazujące na to, jaki mamy charakter. Nie zaleca się wykonywania badań na własną rękę, bo często można nabrać błędnych przekonań na swój temat. Do oceny wyników testów konieczna jest wiedza kliniczna. Testy i metody diagnostyczne mają na celu określenie zaburzeń w rozwoju osobowości. Istnieje jednak książka, którą mogę polecić, gdyż po jej przeczytaniu możemy samodzielnie wykonać łatwy test, który nie odnosi się do zaburzeń tylko określa w sposób pozytywny nasz potencjał i ograniczenia. Jest to „Twój psychologiczny autoportret ”autorzy:  John M. Oldham i Lois B. Morris. Świetna publikacja pozwalająca poznać i zrozumieć siebie i innych. Po wykonaniu „autoportretu” możemy przeczytać obszerny opis poparty przykładami z życia obrazującymi zachowania osób z danym charakterem. Dowiemy się w jakie związki  i z jakimi osobowościami powinniśmy wchodzić itd. Gorąco zachęcam do poszukania książki, przeczytania i poznania siebie. Myślę, że może to być niezła zabawa na czas wakacji i nie tylko. Osoby chętne do pogłębienia wiedzy zapraszam na indywidualne konsultacje w Poradni.

W okresie dojrzewania podstawowe programy, czyli przetrwanie i charakter, są mocno testowane i modyfikowane. Dzieje się tak za sprawą hormonów. Zdarza się, że spokojne dotychczas dziecko zaczyna podejmować zachowania ryzykowne, jest emocjonalnie niezrównoważone, staje się konfliktowe i drażliwe. Tutaj pojawia się potrzeba wsparcia ze strony otoczenia. Pomimo tego, że trudno wytrzymać z taką osobą, jaką jest nastolatek, trzeba uzbroić się w cierpliwość i nie dać się sprowokować do awantur. Jemu też nie jest łatwo samemu ze sobą.  Emocje dorosłych w połączeniu z emocjami dorastającego człowieka tworzą mieszankę wybuchową. Co może zrobić młody człowiek? Zaprowadzić siebie i swoich rodziców na spotkanie z psychologiem! Często dzieje się to nieświadomie. Trudne zachowania są tak nasilone, że rodzice i nauczyciele nie dają sobie z nimi rady i zasięgają opinii psychologa. To jest optymistyczny scenariusz. W pesymistycznej wersji zachowania się nasilają, dochodzi do zerwania więzi emocjonalnej z rodzicami i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym. Tymczasem wystarczające jest zrozumienie tego, co się dzieje i odpowiednie reagowanie na humory i nastroje nastolatka. Zatrzymywanie „błędnego koła” wzajemnych oskarżeń i pretensji jest możliwe. Zapraszam do korzystania z pomocy i szukania rozwiązań problemów. Ciąg dalszy nastąpi.

Psycholog Anna Łoszakiewicz

ppp, 2021-02-19 10:32:41    

Zrozumieć siebie cz.II

Zrozumieć siebie

Materiały dla młodzieży do pracy nad sobą ( część druga)
Teraz obiecane przykłady problemów charakterystycznych dla okresu dojrzewania. Na pierwszym miejscu w rankingu znajduje się poczucie własnej wartości. Wielu młodych ludzi zgłaszających się po pomoc w Poradni mówi, że ma niską samoocenę. Samoocena nie powinna być niska czy wysoka, ale adekwatna do rzeczywistości. Tutaj znowu do głosu dochodzą wewnętrzne programy. Czasami spostrzeganie siebie jako osoby mało wartościowej może chronić przed podejmowaniem ryzyka i służyć programowi przetrwanie. Czasami umniejszanie własnej wartości lub sztuczne jej podnoszenie, będzie przejawem naszego charakteru. Za każdym razem należy zadać sobie pytanie czy to prawda? Stwierdzenie „do niczego się nie nadaję” jest przekonaniem, które nie jest prawdziwe. Są rzeczy, które potrafię. Nie zwracam jednak na nie uwagi, bo nie pasują do powyższego przekonania. Mój umysł będzie selekcjonował informacje pod kątem tego przekonania, żeby je uwiarygodnić i potwierdzić. Jest to paradoks. Z jednej strony niczego tak nie pragnę , jak czuć się wartościowym, a drugiej robię wszystko żeby potwierdzić przekonanie o niskiej wartości. Konkretnie w życiu może się to przejawiać w następujący sposób: nie uczę się i mam słabe oceny i w związku z tym nie czuję się dobrze. Jednak nic nie robię, by to zmienić, gdyż mam przekonanie o własnej niskiej wartości. Jest ona w ten sposób potwierdzona. Gdybym zaczął się uczyć i poprawił oceny, to będzie konieczna zmiana przekonania. Wtedy trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje sprawy, a to „grozi” podniesieniem poczucia własnej wartości.
Sądzę, że dla pełniejszego zrozumienia czym jest poczucie własnej wartości kluczowym pojęciem jest odpowiedzialność i poczucie wpływu. Jeżeli dana osoba ma poczucie wpływu na swoje życie i czuje się odpowiedzialna za własne wybory, to jej samoocena jest adekwatna do rzeczywistości. Tego na szczęście możemy się nauczyć. Jeżeli rodzice zadbają o to, żeby dawać dziecku możliwość wyboru w zakresie odpowiednim do jego wieku i kompetencji, to powstaje w nim poczucie wpływu na rzeczywistość. Wraz z wyborem powinni jeszcze pokazać możliwe konsekwencje podejmowanych decyzji i dopilnować, aby te konsekwencje nastąpiły. Podam przykład: jest pora posiłku i dziecko odmawia jedzenia. Rodzic może powiedzieć „możesz nie jeść teraz, ale następny posiłek jest dopiero za dwie godziny. Jeżeli teraz nic nie zjesz możesz być głodny.” Dziecko nadal odmawia, ale za chwilę przychodzi i prosi o coś do jedzenia ( najlepiej jakieś słodycze, czy chrupki). Rodzic świadomy powie, że „niestety przykro mi, ale odmówiłeś zjedzenia posiłku, a ostrzegałem, ze możesz być głodny. Poczekaj teraz do następnego. Dziecko może próbować wywierać presję na rodzicu, ale jeżeli mu się nie uda i rodzic zareaguje na to spokojem i stanowczością, to doświadczy wagi swoich wyborów i następnym razem zanim podejmie decyzję zastanowi się, co jest dla niego bardziej korzystne. Jeżeli wybierze dobrze może być dumne z siebie, że potrafi zadbać o swoje potrzeby. To maleńka cegiełka w wielkim budynku poczucia własnej wartości. Taka zasada powinna dotyczyć wszystkich sfer funkcjonowania, aby dziecko mogło się nauczyć, że jego życie jest sumą jego wyborów. Czy w danej sytuacji wybierze reakcję gniewu, czy akceptacji, czy zachowa się w taki, czy inny sposób, to zależy od niego. Jeżeli wybierze coś, co jest w konsekwencji nieprzyjemne powinno mieć warunki, aby to przeżyć z pełną akceptacją ze strony rodziców.
Jeżeli nie mieliśmy rodziców, którzy postępowali z nami w powyższy sposób, to możemy sami rozpocząć działania naprawcze. Zastanówmy się. Czy wybieramy dobre , mądre i piękne rzeczy w swoim życiu. Czy to, co staje się naszym celem służy nam i naszemu rozwojowi. Na co mamy wpływ, a na co nie. Na pewno zawsze mamy wpływ na to, co czujemy. To w dużej mierze zależy od tego, co myślimy. O tym w następnej trzeciej już części. Zapraszam.
Anna Łoszakiewicz

ppp, 2021-03-08 10:13:50    

Zrozumieć siebie ( część III )

Zrozumieć siebie

Materiały dla młodzieży do pracy nad sobą (część trzecia)
Myślimy bez przerwy. Potok myśli przelewa się przez nasz umysł z prędkością tsunami. Buddyści mają takie powiedzenie, że umysł jest jak pijana małpa - czepia się wszystkiego. Znaczna część tego, co myślimy nie jest zauważana przez świadomość. Żeby myśl mogła być zauważona powinna być uznawana przez nasz umysł jako ważna. Które myśli stają się ważne i dlaczego? To jest kwestia uczenia się.
Na początkowych etapach naszego rozwoju „myślimy obrazami”. Czyli nie ma słów tylko spostrzeżenia i emocje. Oczywiście jeżeli ktoś od początku swojego życia ma wyłączony np. zmysł wzroku, to będzie „myślał” odczuciami z pozostałych zmysłów. Tworzymy w ten sposób mapę naszej rzeczywistości. Kiedy zaczynamy posługiwać się słowami i nazywać rzeczy i zjawiska, to pojawia się werbalizacja rzeczywistości. To zmienia nasz sposób przeżywania świata. Na etapie „myślenia obrazami” jesteśmy tu i teraz. Jest sytuacja jest odczucie. Nie ma konkretnej sytuacji nie ma emocji. W momencie pojawiania się myślenia słowami wystarczy, ze pojawi się myśl, nie ma konkretnej sytuacji, a pojawiają się emocje z nią związane. Podam przykład. Małe dziecko płacze, że chce jakąś rzecz, którą widzi, ale nie jest ona dla niego bezpieczna. Wystarczy zająć je czymś innym i usunąć rzecz z zasięgu wzroku. Za chwilę dziecko nie „pamięta” i znowu jest pogodne i zadowolone. Na etapie nazywania rzeczy nie jest już tak łatwo. Dziecko będzie powtarzać nazwę rzeczy i żądać jej otrzymania. Nawet jeżeli usuniemy ją z zasięgu wzroku dziecka, to będzie ono „pamiętać” i uporczywie się domagać. Po upływie czasu może sobie przypomnieć nazwę przedmiotu i znowu pojawią się emocje. Łącząc sytuację z emocjami uczymy się najszybciej. Tutaj dochodzi do głosu program przetrwanie. Im silniejsze pobudzenie układu nerwowego, tym szybsze i trwalsze zapamiętywanie. Zgodnie z zasadami działania każdego programu wymaga on aktualizacji i potwierdzenia ważności. Zatem przypominanie sobie trudnych dla nas zdarzeń i przeżywanie na nowo emocji z nimi związanych ma funkcję utrwalającą. Wystarczy więc, że pojawia się myśl, a natychmiast pojawiają się emocje. Powodują one kolejne myśli, które mają utrwalać emocje. W ten sposób powstają przekonania, czyli cały zestaw myśli na dany temat powiązanych logicznie ze sobą. Przekonania tworzą mapę naszej rzeczywistości. Kierując się tą mapą umysł dokonuje selekcji napływających do nas informacji. Zgodne z systemem przekonań będą zauważane i włączane do zbioru myśli. Zgodne z naszymi przekonaniami będą je wzmacniać. Niezgodne będą w nas wywoływać napięcie emocjonalne nazywane dysonansem poznawczym. Umysł będzie chciał jak najszybciej usunąć to napięcie. Ma do dyspozycji szereg możliwości: zaprzeczenie, ignorowanie, deprecjonowanie, racjonalizacja itd. O tym , jak radzić sobie z dysonansem poznawczym i natrętnymi myślami napiszę w kolejnych artykułach.

Zachęcam do dalszej pracy nad sobą i lektury kolejnych artykułów Anna Łoszakiewicz

ppp, 2021-03-19 14:33:27    

Dzień Bezpiecznego Internetu

W ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu w dniach 8-12 lutego 2021 r. zapraszamy rodziców, uczniów i nauczycieli na konsultacje indywidualne ze specjalistami Poradni. Zapisy u koordynatora akcji: psycholog Anny Łoszakiewicz, pedagog Joanny Dudek pod nr tel. 44-683-41-14 lub 530-618-146.

plakat informujący o dniu bezpiecznego internetu 09.02.2021 wtorek, hasło: Działajmy razem! www.dbi.pl logotypy partnerów akcji

ppp, 2021-02-05 10:25:49    

Ferie zimowe

Specjaliści Pracowni Profilaktyki i Problemów Wychowawczych zapraszają rodziców i uczniów na indywidualne konsultacje w sprawie trudności wychowawczych i emocjonalnych od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00 - 16:00 oraz w piątki w godzinach 8:00-12:00.
Prosimy o telefoniczne rezerwowanie godzin spotkania.

ppp, 2020-12-30 15:06:13    

Ferie zimowe

Pracownia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia proponuje:
"Ferie z doradcą zawodowym" - konsultacje dotyczące wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, szczególnie dla uczniów kończących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
"Treningi Metodą Warnkego" -dla dzieci, nieobjętych terapią w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczjących na terapię logopedyczną do Poradni.

ppp, 2020-12-30 15:06:13    

Życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

ppp, 2020-12-22 08:29:51    

Informacja - Sieci Współpracy Logopedów

Spotkania w ramach Sieci Współpracy dla Logopedów odbywają się w każdy piątek w godz. 10:00 - 12:00.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności w sekretariacie Poradni ( 44/ 683 41 14, 530 618 146 )

ppp, 2020-10-06 11:41:20    

Specjaliści Pracowni Profilaktyki i Problemów Wychowawczych doradzają:

W dniu 17.11.2020 mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w konferencji online „Szanse, wyzwania, zagrożenia- wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online”.  Dowiedzieliśmy się więcej o prowadzonych projektach i programach mających na celu pomoc rodzicom i wychowawcom w ich pracy
z dziećmi i młodzieżą w obszarze funkcjonowania w Internecie. Zostały omówione zjawiska związane z przemocą i innymi zagrożeniami. Dzięki zaproponowanym materiałom możemy poczuć, że nie jesteśmy wobec nich bezradni. Najpierw warto zapoznać się z różnymi zagrożeniami a następnie przy pomocy pobranych materiałów zacząć działać.

Projekt Przystań w Sieci
www.przystanwsieci.pl  bezpłatne materiały e-learningowe dla uczniów i nauczycieli. Zachęcamy głównie nauczycieli, aby w ramach np. godzin wychowawczych online sięgnęli po te materiały.
Na stronie www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci zakładka Porady dla rodziców.
Kampania „Bądź z innej bajki”, Bardzo ciekawa propozycja dla rodziców. Każde zjawisko wiążące się z niebezpieczeństwem
w Internecie jest przedstawione w formie krótkiej animacji. Zanim obejrzymy ją razem
z dzieckiem dobrze jest wysłuchać podcastu na ten temat. Jest on umieszczony pod filmikiem. www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki
Zabawy dla rodziców i dzieci. Jak działać z dzieckiem i wspierać je w odkrywaniu świata programowania we własnym domu offline. www.koduj.gov.pl
Poradniki dla rodziców i broszury dotyczące wielu zjawisk związanych z Internetem, raporty z badań nad zachowaniami dzieci i młodzieży online i inne materiały na stronie www.akdemia.nask.pl/publikacje
Na stronie www.saferinternet.pl wchodzimy w zakładkę materiały edukacyjne i możemy pobrać ulotki między innymi polecamy „Co moje dziecko robi na YouTube”.
Zachęcamy do zapoznania się z wyżej wymienionymi propozycjami i wybrania czegoś dla siebie. W razie pytań i wątpliwości specjaliści Pracowni profilaktyki i rozwiązywania problemów wychowawczych udzielają indywidualnych porad,. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i przez Facebooka STER.
Pozdrawiam w  imieniu całego zespołu:  Anna Łoszakiewicz

ppp, 2020-11-19 11:56:34    

UWAGA !

W okresie wakacyjnym od 6 lipca do 21 sierpnia 2020 r. Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku
czynny w godzinach 7:30-15:30.

ppp, 2020-06-30 14:46:20    

Informacja

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
działa pod nr 726 611 611 codziennie w godz. 12:00 - 20:00 /infolinia/
w godz. 20:00 - 24:00 wsparcie specjalistów / Snapchat, Messenger/.

ppp, 2020-05-28 14:11:48    

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW !

Informacja dla rodziców /opiekunów/ dzieci diagnozowanych
na terenie Poradni w okresie COVID-19

  1. Do Poradni mogą zgłaszać się tylko zdrowi rodzice/opiekunowie z dziećmi bez objawów chorobowych.  Bezpośrednio przed wizytą w Poradni
      zaleca się zmierzenie temperatury – jeżeli przekracza 37,5 należy wizytę odwołać lub przełożyć.
  2. Rodzice dziecka mający kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub w warunkach izolacji nie mogą przyprowadzać dziecka/ucznia do Poradni.
  3. Na diagnozę z dzieckiem zgłasza się tylko jeden rodzic lub opiekun bez innych członków rodziny.
  4. Przed wejściem na teren Poradni rodzice/opiekunowie, a także dzieci i młodzież mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji
      rąk znajdującym się na stole przy drzwiach prowadzących  do sekretariatu Poradni.
  5. Osoby dorosłe wchodzące na teren Poradni, która jest miejscem użyteczności publicznej, mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przez noszenie maseczek
      lub innego rodzaju materiałów zasłaniających usta i nos. Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje przez cały okres przebywania na terenie Poradni.   
      Rodzice/opiekunowie wypełniający dokumenty w wyznaczonym miejscu w Poradni zobowiązani są do używania przy tej czynności jednorazowych 
      rękawiczek.
  6. Obowiązek zasłaniania ust i nosa nie dotyczy:
      a) diagnozowanych dzieci i uczniów;
      b) osób, które mają problemy z oddychaniem;
      c) osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia.
  7. Na terenie Poradni może znajdować się maksymalnie 5 dorosłych osób – opiekunów dzieci/klientów Poradni.
      W tej liczbie nie są uwzględniani pracownicy Poradni.
  8. Klienci Poradni między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 2 metry.
  9. Opiekunowie dzieci i młodzieży/pełnoletni uczniowie powinni zachować dystans społeczny wobec specjalistów prowadzących diagnozę.
10. Z ogólnodostępnej toalety Poradni może korzystać jednocześnie 1 osoba dorosła z dzieckiem.
11. Po skorzystaniu z toalety należy dokładnie umyć ręce zgodnie z wywieszonymi w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zasadami prawidłowego
      mycia rąk. Można następnie zdezynfekować je płynem znajdującym się przed wejściem do  sekretariatu.
12. Na diagnozę rodzice mogą przynieść dla dzieci/uczniów własne ołówki, długopis, gumkę, nożyczki, kredki.
13. Osoby przybywające do Poradni muszą przestrzegać obowiązujące procedury postępowania związane z zagrożeniem COVID-19
      oraz zachować środki bezpieczeństwa  zalecane  przez GIS i Ministra Zdrowia.

Niewyrażenie zgody na powyższe warunki spowoduje przesunięcie działań diagnostyczno-terapeutyczny na okres późniejszy.

http://ppp.radomsko.pl/informacja-dla-rodzicow-dzieci-diagnozowanych-w-okresie-covid-19-f111.html

ppp, 2020-05-15 11:04:50    

NOWOŚĆ !!! STER - profil na facebooku

STER stworzony przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku to odpowiedź na zmiany w naszej codzienności, które wiążą się z przeniesieniem większości naszych relacji do świata technologii. Razem z uczniami szkół ponadpodstawowych z całego Radomska tworzymy posty o tematyce psychologicznej. STER i treści, które tworzymy są dla Was- uczniów, Waszych rodziców i opiekunów/opiekunek prawnych a także dla nauczycieli/nauczycielek. Odwiedzajcie nasz profil, komentujcie i udostępniajcie nasze posty. Jesteśmy dla Was! Śmiało możecie do nas pisać prywatne wiadomości, na które z chęcią odpowiemy.

Link do strony: https://www.facebook.com/STER-102678321361400/

ppp, 2020-05-12 13:29:19    

Nowe materiały - terapia logopedyczna

Drodzy Rodzice, zamieściliśmy nowe materiały w pliku ONOMATOPEJE : "Usprawnianie aparatu artykulacyjnego - ćwiaczenia bierne"
oraz "Aby nasze dzieci mówiły pięknie - przykłady ćwiczeń dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy".
Zapraszamy  do lektury i ćwiczeń
 smile

<< ONOMATOPEJE - nowe materiały>>

ppp, 2020-05-12 11:09:26    

Wybiórczość pokarmowa u dzieci - terapia logopedyczna

Dziś prezentujemy Państwu materiały dotyczące związku jedzenia z mówieniem oraz kilka rad dla rodziców dzieci jedzących wybiórczo, selektywnie.
A do tego wszystkiego bonus- przepis na domową ciastolinę i naturalny slim - Wasze dzieci będą zachwycone!laughing
Rodzicu koniecznie przeczytaj! 

<< wybiórczość pokarmowa >>  

ppp, 2020-05-12 10:37:42    

"Zrozumieć dziecko" - program warsztatów cz.II

Zajęcia drugie:

Jakie są Twoje dominujące emocje w relacji z dzieckiem? Jak sobie z nimi radzisz? Jakie masz przekonania na temat przyczyny takiego stanu relacji i Twoich emocji?

Co na te pytania najczęściej odpowiadają rodzice? „kocham moje dziecko i chcę, żeby zawsze było zadowolone”, okazuję mu miłość poprzez zaspakajanie jego potrzeb”, „kiedy jest niezadowolone mam poczucie winy, że jestem złym rodzicem” „czuję dużo złości”, „w sytuacji konfliktu najczęściej jestem bezradna” „brakuje mi cierpliwości”, „ile razy można powtarzać w kółko jedno i to samo”, „nie znoszę tych krzyków i płaczu dziecka’, „jestem niekonsekwentna/ny, wystarczy niewielka zmiana w zachowaniu dziecka i daruję mu wszystko”, „żadne kary nie działają”. W skrócie emocje i uczucia wahają się pomiędzy miłością i troską a poczuciem winy i złością. Nigdy nie obwiniaj dziecka. Wszystko, co się dzieje zależy od ciebie i twoich reakcji. Wiem, że to może być dla wielu osób oburzające. Jednak w relacji z dzieckiem za wszystko odpowiada dorosły. Jaka jest odpowiedzialność dziecka? Może wybierać swoją reakcję na zachowanie dorosłego i ponosić tego konsekwencje. Więcej na ten temat napiszę w artykule: „Wychowanie bez kar i nagród”

Emocje powstają pod wpływem myślenia. Jeżeli pomyślisz „jestem złym rodzicem”, to możesz poczuć złość, zniechęcenie. Jeżeli w tej samej sytuacji powstrzymasz się od ocen i zamiast tego nazwiesz co się dzieje np. „moje dziecko często się złości jeżeli coś mu każę zrobić i nie robi tego” masz szansę skupić się na rozwiązaniu sytuacji a nie rozwijaniu emocjonalnych oskarżeń. Pomocny może być pewien schemat. Najpierw wyrażamy prośbę/ polecenie: chcę żebyś wyniósł/ ła brudne naczynia z pokoju do kuchni bo potrzebuję załadować zmywarkę. Możesz to zrobić teraz, czy za 20 minut? Jeżeli dziecko wykonuje polecenie dziękujemy mu za to. Jeżeli nie to ponawiamy komunikat: prosiłam cię 20 minut temu o wyniesienie brudnych naczyń do kuchni. Naczynia nadal są w Twoim pokoju. Następnie mówimy czego oczekujemy: chciałabym, abyś je wyniósł/wyniosła, bo jest mi to potrzebne do zakończenia pracy w kuchni. Jesteśmy rzeczowi i konkretni. Powstrzymujemy się od komentarzy typu: ile razy muszę cię prosić, żebyś łaskawie zrobił/ zrobiła to o co proszę, czy ja zawsze muszę krzyczeć, żeby moje polecenia były wykonane itp. Itd. Nie podnosimy głosu, nie oskarżamy dziecka ale też nie ustępujemy. Spróbujcie opisać kilka sytuacji i opracować komunikaty w nowym schemacie i może chociaż jeden zastosować eksperymentalne. Jakie teraz pojawiają się emocje? Jakie są emocje dziecka?

Opracowała: Anna Łoszakiewicz - psycholog

<< program warsztatów - zrozumieć dziecko>>

ppp, 2020-05-06 10:28:05    

"Zrozumieć dziecko" - program warsztatów - cz.I

Zajęcia pierwsze:

Na pierwszych zajęciach zajmiemy się SAMOŚWIADOMOŚCIĄ. Odgrywa ona kluczową rolę w życiu. Bez świadomości tego jacy jesteśmy, jak myślimy, czujemy i dlaczego, niemożliwe jest dokonanie konstruktywnej zmiany. Możemy wcielać w życie różne działania. Jeżeli nie będą one  w zgodzie z naszymi podstawowymi przekonaniami doświadczymy porażki i najczęściej silnej frustracji. Wywołane w ten sposób emocje mogą być źródłem dużego dyskomfortu psychicznego i następujące po nim działania powodują, że wpadamy w „błędne koło”: powtarzamy w kółko nieefektywne zachowania w nadziei, że to musi się w końcu zmienić i kiedyś uzyskamy pożądany efekt, jeżeli nie ma efektu, to pojawia się rezygnacja lub złość. Najczęściej na takim etapie relacji ze sobą i innymi zgłaszają się osoby proszące o pomoc. Rodzice twierdzą, że są bezradni wobec zachowania dzieci. Dzieci nimi „rządzą”, nie słuchają poleceń, wykazują destrukcyjne zachowania typu samookaleczanie się, uzależnienia, niechęć do nauki, izolowanie się emocjonalne. Podejmowane przez rodziców interwencje nie przynoszą pożądanej zmiany lub też pogłębiają istniejące problemy. Jest to najlepszy moment na zobaczenie własnych ograniczeń i słabości. Relacja z dzieckiem pokazuje nam wszystkie nasze deficyty i mocne strony. Jakie są Twoje dominujące emocje w relacji z dzieckiem? Jak sobie z nimi radzisz? Jakie masz przekonania na temat przyczyny takiego stanu relacji i Twoich emocji? Teraz możesz sobie pozwolić na zastanowienie się nad odpowiedzią. Możesz sobie zapisać wszystko, co przychodzi Ci do głowy, bez cenzurowania. Nie ma złych i dobrych odpowiedzi. Są tylko odpowiedzi szczere i nieszczere. Jeżeli chcesz uzyskać samoświadomość, to szczerość wobec siebie jest podstawowym narzędziem. Takie ćwiczenia będziemy wykonywać w czasie warsztatów. Będziesz mieć okazję na bieżąco dzielić się swoimi doświadczeniami, wymienić się nimi z innymi rodzicami lub zachować dla siebie.

Opracowała: Anna Łoszakiewicz - psycholg

<< zrozumieć dziecko - program warsztatów>>

ppp, 2020-04-30 08:40:06    

NOWOŚĆ

Zapraszamy do obejrzenia e-szkolenia dla rodziców pt: "Moje dziecko kończy podstawówkę!!! - wsparcie dzieci w podejmowaniu decyzji zawodowych" przygotowanego przez p. Jolantę Załęcką

   << Link do e-szkolenia>>

ppp, 2020-04-23 18:06:30    

Wskazówki dla rodziców

Drogi Rodzicu ! Co robić , aby wspomagać rozwój mowy Twojego dziecka ?

Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo , unikajmy zdrobnień i mowy dziecięcej .
Mówmy wyraźnie , bez pośpiechu .
Budujmy krótkie zdania , używajmy prostych zwrotów .
Modulujmy własny głos , aby zainteresować dziecko np. Co to ? , Nie ma ? , O … ! Jest !
Opowiadajmy i czytajmy bajki. Niech nie martwi nas fakt , iż nasza pociecha ukochała jedną z nich i prosi notorycznie o jej powtarzanie .
Rozmawiajmy na ich temat , aby milusiński bezwiednie nie oglądał szybko zmieniających się obrazów i ciągów tekstów bez zrozumienia.
Starajmy się korzystać z urządzeń multimedialnych okazjonalnie
Poszukujmy książeczek dydaktycznych zapoznających dziecko z różnymi tematami : zwierzętami , warzywami, owocami, kolorami, itp.
Nazywajmy zjawiska, przedmioty w nich zawarte , opisujmy sytuacje operując prostymi zdaniami .
Prosimy dziecko o wskazywanie przedmiotów , osób, zwierząt itp. wcześniej pokazywanych mu na ilustracjach .
Wspólnie z dzieckiem rysujmy i komentujmy , co kreślimy – Teraz rysuję dom . Tu jest dach a to komin , okna drzwi …… itp.
Oglądajmy z dzieckiem zdjęcia z uroczystości rodzinnych , wakacji, itp. wykorzystujmy je do wymieniania : imion , koligacji w rodzinie .
Pytajmy pociechę: Gdzie ty jesteś ? , Gdzie jestem ja ? – ćwiczmy w ten sposób zaimki : ja , ty , on , ona itp.
Recytujmy proste wierszyki , rymowanki, wyliczanki ,włączajmy w zabawę gesty , mimikę taniec czy rysunek .
<<wersja do wydruku>>

ZAPRASZAMY do zakładki <<materiały do pracy w domu- terapia logopedyczna>>gdzie znajdziecie Państwo materiały przygotowane dla dziecilaughing

Rodzicu ! – niech praca ta będzie miłą wspólna rozrywką , a nie obowiązkiem wink

ppp, 2020-04-21 14:06:30    

Nowe materiały do terapii logopedycznej

Kochani! Od dziś rozpoczynamy przygodę z głoskami syczącymi. Poniżej prezentujemy kartę pracy z głoską (s). Już niebawem szukajcie tutaj również materiału wyrazowego z tą głoską. To znacznie ułatwi Wam pracę. Miłej zabawy smile

<< do pobrania - głoska [ s ] >>  

ppp, 2020-04-20 14:06:30    

Terapia logopedyczna w domu

Kochani! Jakiś czas temu mieliście okazje poczytać na naszej stronie na temat ćwiczeń lewopółkulowych i ich znaczeniu w rozwoju mowy i języka dziecka! Dziś pora na praktykę! Zapraszamy do uzupełnienia przygotowanych kart pracy oraz wspólnej zabawy!"

<< do pobrania - ćwiczenia lewopółkulowe i karty pracy>>

ppp, 2020-04-17 13:29:02    

Terapia logopedyczna

"Dzisiaj mamy coś dla najmłodszych serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy z odgłosami. A czy Ty umiesz naśladować wszystkie?".

Do pobrania - Materiały do pracy w domu - terapia logopedyczna-  <poz.13 - Ćwiczenia w naśladowaniu> laughing

ppp, 2020-04-16 11:29:09    

Nasi specjaliści radzą

O tym co ważne dla funkcjonowania rodziny - specjaliści Poradni w programie telewizji NTL "Kwadrans dla rodziny"

ppp, 2020-04-14 20:07:01    

Nowe materiały w zakładce DO POBRANIA < Materiały do pracy w domu - terapia logopedyczna >

”Kochani, dziś przedstawiamy Wam memory z głoską (dż). Jest to już ostatnia głoska w ramach ćwiczeń szeregu szumiącego. Zachęcamy do pobrania materiałów oraz zabawy razem z nami! Owocnej pracy i samych wygranych!”

<< memory do pobrania>>

ppp, 2020-04-14 09:44:02    

Jak wspierać dziecko w procesie nauki w domu? / WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW/

1. Wspieraj, ale nie wyręczaj – pomagając w odrabianiu lekcji nie należy robić ich za dziecko, należy wdrażać je do samodzielnej pracy.
Pytajmy dziecko, czy i w jakim zakresie naszej pomocy potrzebuje. Sprzyja to kształtowaniu świadomości, samodzielności i odpowiedzialności.

2. Pomóż dziecku w organizacji nauki. Wzmacnianiu motywacji do nauki sprzyja życzliwe zainteresowanie tym, czego uczy się dziecko. Jeśli jest ono zniechęcone wielkością lub skomplikowaniem zadania, zaproponujmy podzielenia go na etapy. Zapytajmy, od którego zadania, czy przedmiotu chce rozpocząć naukę. Przypominajmy dziecku o tym, co już wie i potrafi. Wskazujmy powiązania między wiedzą książkową a codziennym doświadczeniem dziecka
(czyli nadawanie sensu).

3. Motywuj z głową – od kar są lepsze nagrody, ale należy stosować je z rozwagą. Dobra nagrodą jest pochwała, uznanie rodzica, czas spędzony wspólnie
na zabawie, ale przede wszystkim wzbudzanie motywacji wewnętrznej.

4. Doceniaj osiągnięcia dziecka – warto rozróżnić oceny od osiągnięć dziecka. Podkreślajmy wysiłek i starania dziecka wkładane w naukę a nie jedynie efekt jego pracy.

5. Nie pozwól, aby dziecko źle mówiło o sobie – opatrywanie dziecka etykietami powoduje brak wiary we własne możliwości. Zamieniaj negatywne komunikaty dziecka („nie umiem”) na pozytywne („Jest mi trudno, ale dam radę”).

<< wersja do wydruku> >

ppp, 2020-03-25 14:52:56    

WSKAZÓWKI DLA UCZNIA DO NAUKI SAMODZIELNEJ W DOMU

Jakie czynniki zwiększają efektywność UCZENIA SIĘ?

1. Zainteresowanie  tematem.

Lepiej przyswajamy informacje, które są dla nas z jakiegoś powodu użyteczne, ważne, ciekawe ⇒ warto więc podjąć próbę zainteresowania się tym, czego mamy się nauczyć, znalezienia powodów, dla których będzie to dla nas korzystne (Do czego może mi się to przydać? Jak wykorzystam tę wiedzę w praktyce?)

Jak możemy wzbudzać w sobie to zainteresowanie?

Zainteresowaniu sprzyja lepsze poznanie i zrozumienie tematu (nudne jest zwykle to, co niezrozumiałe) w zrozumieniu zagadnienia pomagają m.in.:
• próby wyjaśnienia poznawanych treści innej osobie (sprzyjają uporządkowaniu posiadanych informacji, "wciągnięciu się " w temat)
• poszukiwanie dodatkowych informacji związanych z określonym zagadnieniem w lekturach, encyklopediach, audycjach radiowych i  telewizyjnych, Internecie,
  u specjalistów w danej dziedzinie
• wyrobienie sobie własnego zdania na dany temat (np. poprzez dyskusję)

2. Koncentracja uwagi na materiale do zapamiętania.

• docierające do nas informacje nie zostaną zapamiętane na dłużej niż kilkanaście sekund, jeśli nie zostanie na nie skierowana świadoma uwaga
• rozproszenie uwagi uniemożliwia trwałe nabycie wiedzy → nauka przez 15 minut przy uwadze silnie skupionej na temacie daje lepsze efekty niż przez 1 godzinę
  przy uwadze rozproszonej
• uwaga wiąże się z zainteresowaniem - łatwiej i dłużej skupiamy ją na rzeczach, które są dla  nas ciekawe

3. Właściwa organizacja warunków nauki.

• sprzyja koncentracji - im mniej bodźców rozpraszających w otoczeniu osoby uczącej się, tym lepsze skupienie uwagi na materiale do zapamiętania

WAŻNE:

• pomieszczenie do nauki powinno być w miarę możliwości ciche, z małą ilością bodźców rozpraszających (typu hałas, włączony telewizor, komputer, smartfon, głośne rozmowy, wchodzące i wychodzące osoby itp.), dobrze oświetlone i przewietrzone (tlen zwiększa efektywność pracy mózgu)

• miejsce do nauki wygodne, ale niezbyt "wypoczynkowe" - np. uczenie się na kanapie, leżąc pod ciepłym kocem jest niewskazane łatwo o rozkojarzenie; najkorzystniejsze jest umiarkowane napięcie ciała - np. siedzenie na wygodnym krześle, fotelu lub chodzenie po pokoju

• wszystkie niezbędne pomoce powinny być przygotowane wcześniej i znajdować się "w zasięgu ręki" uczącego się (tak, aby później nie odrywać się od nauki
  w poszukiwaniu ołówka, gumki czy słownika)

4. Odpowiednie zaplanowanie nauki.

• ustalenie, czego dokładnie trzeba będzie się nauczyć - pomocne jest np.:
       * sporządzenie pisemnego planu,
       * zapisywanie tematów do nauczenia się na karteczkach zawieszonych na ścianie, a następnie zrywanie tych, z których materiał został już opanowany
• podział materiału do opanowania na porcje i rozłożenie jego nauki na poszczególne dni
• systematyczna, regularna nauka, o stałych porach dnia
       * nie należy uczyć się późno w nocy - po północy gwałtownie spada wydolność umysłowa
• zaplanowanie powtórek - ile, kiedy, jak często?
       * korzystniejsze jest rozpoczęcie przygotowań do sprawdzianu na tydzień przed nim i systematyczne powtarzanie zapamiętanych treści
          (np. codziennie po pół godziny) niż jednorazowa nauka całego materiału na dzień przed klasówką
• wyznaczanie sobie nagród za zrealizowanie danego celu (np. rozmowa z przyjaciółmi, surfowanie w Internecie, ulubiony serial, kupno jakiegoś drobiazgu itp.) →  najpierw obowiązek, potem przyjemność laughing

    << wersja do wydruku>>

 

ppp, 2020-03-25 14:52:56    

Emocje a nauka

Aktualnie w związku z zwieszeniem zajęć edukacyjnych w szkołach oraz ogłoszeniem społecznej kwarantanny, polscy uczniowie i ich rodzice znaleźli się 
w nadzwyczajnej, nowej sytuacji. W związku z tym i dorośli, i dzieci mają prawo czuć się zagubieni i sfrustrowani. Przeżywamy więcej napięć, poczucia niepokoju, lęku, rozczarowania, złości czy smutku. Stan emocjonalny w chwili podejmowania wysiłku intelektualnego wpływa na poziom koncentracji uwagi oraz efektywność pracy. Nieskanalizowane, nierozładowane napięcia emocjonalne zakłócają logiczne rozumowanie. Człowiek nimi opanowany stosuje raczej zachowania obronne niż szuka sposobności uczenia się. Warto więc zadbać, by nasze dziecko podejmując zadania edukacyjne w domu było w dobrej kondycji emocjonalnej.

Wskazane są:

  • Spokój i opanowanie osób dorosłych w otoczeniu dziecka. By obniżyć swój własny lęk, warto szukać pozytywnych informacji, aspektów sytuacji i na nich się koncentrować.
  • Rozmowa z dzieckiem o obecnej sytuacji epidemiologicznej. Dajmy dziecku możliwość zadania pytań i starajmy się udzielać odpowiedzi konkretne,
    zgodnie z naszą wiedzą, dopasowując podawane informacje do jego wieku. Ograniczmy dostęp do drastycznych informacji podawanych w mediach, koncentrując się na tych, które mają sprzyjać działaniom służących zachowaniu zdrowia i te starajmy się przekazywać dziecku.
  • Okazujmy zrozumienie i akceptację dla przeżywanych emocji dziecka i jednocześnie wspierajmy w szukaniu pozytywnych rozwiązań. Warto w związku z tym zadawać dziecku pytania ukierunkowujące, zamiast dawać gotowe rozwiązania.
  • Stabilnemu nastrojowi sprzyjać będzie zachowanie w miarę możliwości stałej rutyny dnia w zakresie nauki, aktywności fizycznej, w tym zabawy, spożywania posiłków i snu.
  • Warto organizować naukę w godzinach, w których dziecko normalnie przebywa w szkole, a niezbędne powtórki w porze przeznaczonej dotychczas przez nie na odrabianie lekcji.
  • Dbanie o odpoczynek, stosowanie przerw w nauce. Dobrze jest wypełnić je ruchem, realizacją własnych zainteresowań i działaniami wywołującymi radość
    i zadowolenie.
ppp, 2020-03-25 14:52:56    

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA

w dniach 23.03.2020 r. - 14.04.2020 r. zostają zawieszone zajęcia, a wizyta w sekretariacie Poradni będzie możliwa WYŁĄCZNIE
po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu / 44 683 41 14 lub 530 618 146/.

Rejestracja dzieci na diagnozy, konsultacje lub terapie odbywać się będzie WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE na wskazane powyżej numery. 

                                                                                                                                                                        Z poważaniem           
                                                                                                                                                        
Katarzyna Bąbol - Dyrektor Poradni

ppp, 2020-03-24 12:50:31    

MEN - Propozycje dla uczniów i nauczycieli

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

ppp, 2020-03-16 10:25:53    

MEN- Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

ppp, 2020-03-16 10:25:53    

Jak radzić sobie emocjonalnie w czasie zagrożenia COVID-19


O tym jak radzić sobie emocjonalnie w czasie zagrożenia koronawirusem
- Anna Łoszkiewicz psycholog

 

ppp, 2020-03-23 09:47:01    

PILNE !!!

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku informuje, że na konsultacje i terapie przyjmowane są WYŁĄCZNIE ZDROWE DZIECI.

Rodzice powracający z zagranicy i objęci kwarantanną, mający umówioną wizytę w Poradni, proszeni są o telefoniczne przełożenie jej na późniejszy termin!

Dziękuję za dostosowanie się do powyższych ustaleń.

                                                                                                                                                          Z poważaniem
                                                                                                                                            Katarzyna Bąbol - Dyrektor Poradni

ppp, 2020-03-11 14:46:00    

UWAGA !!!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że planowana na dzień 16.03.2020 r. konferencja "Nauczyciel i rodzic w procesie wspierania dziecka niepełnosprawnego"  
- nie odbędzie się.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konferencja odbędzie się w innym terminie, o którym zostaniecie Państwo poinformowani.

                                                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                                      Katarzyna Bąbol - Dyrektor Poradni

                                                                                                                

ppp, 2020-03-10 11:52:27    

Wybiórczość pokarmowa u dzieci

Monika Budkowska neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku w "Rozmowie Dnia 03.03.2020" u Marzeny Andrzejczak laughing

<wywiad telewizji NTL tutaj>

ppp, 2020-03-04 10:44:52    

Badania słuchu - wywiad w telewizji NTL Radomsko

Neurologopeda, surdologopeda Monika Knychalska - Zbierańska w Rozmowie Dnia  u Marzeny Andrzejczak (22.01.2020)laughinglaughing
Tematem rozmowy były
badania słuchu, schorzenia narządu słuchu oraz dysfunkcje ustno-twarzowe w tym karmienie i żywienie dzieci.

<wywiad telewizji NTL - tutaj>

ppp, 2020-01-28 11:31:22    

Jak zorganizować dzieciom zajęcia w czasie ferii?

Anna Łoszkiewicz psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku w "Rozmowie Dnia 15.01.2020"u Marzeny Andrzejczak smilelaughing

<wywiad telewizji NTL- tutaj> 

ppp, 2020-01-16 14:53:40    

Harmonogram zajęć feryjnych 2019/2020

ppp, 2020-01-13 07:49:19    

Spotkanie Dyrektorów 28.10.2019

      W dniu 28.10.2019 r. odbyła się narada dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
      z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku.
      Inicjatorem i gościem spotkania była Pani Elżbieta Górka – wizytator KO Delegatura w PT. 
      W spotkaniu uczestniczyli również: Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku 
      Agnieszka Skura-Garbaciak, Naczelnik Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomska- Małgorzata Krupska 
                                         
oraz 36 dyrektorów,  8 wicedyrektorów i 8 pedagogów.
     Psycholog Paulina Wiecha w swoim godzinnym wykładzie omówiła funkcjonowanie dzieci z FSD- Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Wskazała, że uszkodzenia OUN, które występują u tych dzieci, są przyczyną nieprawidłowego rozwoju procesów poznawczych, trudności w sferze emocji          
i motywacji oraz komunikacji społecznej. Stanowi to bezpośrednią przyczynę trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności szkolnych oraz odnajdywaniu się
w roli ucznia. Specjalistka zwróciła szczególną uwagę na wczesne rozpoznanie potrzeb i prawidłową diagnozą, która dają szanse na zaplanowanie adekwatnej pomocy, opartej na ich mocnych stronach i możliwościach. Podjęcie właściwych oddziaływań w środowisku szkolnym wpłynie korzystnie nie tylko na osiąganie przez uczniów sukcesów edukacyjnych, ale przede wszystkim pozwoli na satysfakcjonujące funkcjonowanie w szerszej społeczności - stwierdzeniem tym,
Pani Wiecha zakończyła swoje wystąpienie.
        W kolejnej części psycholog Anna Łoszakiewicz przedstawiła założenia programowe projektu: „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
z wykorzystaniem nowych technologii”.
Pani Dorota Sosnowicz zaprezentowała wyniki i analizę ankiet przeprowadzonych w szkołach Powiatu Radomszczańskiego. Wyniki posłużą do opracowania treści „Projektu”.
        Trzeci temat omawiany na spotkaniu dotyczył procedury organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Dyrektor Poradni przypomniała regulacje prawne, a psycholog Michalina Olejniczak zaprezentowała dobre praktyki współpracy Poradni z przedszkolami i szkołami.
        Istotnym punktem spotkania było wystąpienie Pani wizytator  Elżbiety Górka,  która udzieliła wsparcia dyrektorom, odpowiadając na pytania dotyczące organizacji nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej wskazują, że spotkanie  wzbudziło zainteresowanie dyrektorów i chęć  podejmowania kolejnych zagadnień na wspólnych zebraniach. W ankiecie ewaluacyjnej uczestnicy przedstawili tematykę godną poruszenia w późniejszych terminach.

<zdjęcia>

ppp, 2019-11-07 14:15:32    

PROJEKT:„Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowych technologii".

Na początku bieżącego roku szkolnego przeprowadziliśmy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ankietę dotyczącą korzystania
przez uczniów z internetu. Wyniki badań mają nam posłużyć do opracowania projektu utworzenia forum internetowego dla uczniów,
rodziców i nauczycieli.
Nazwa projektu: „Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowych technologii”.
 W badaniu wzięło udział 589 uczniów (281 dziewcząt, 302 chłopców)

Raport do pobrania <tutaj>

ppp, 2019-10-28 12:53:39    

COACHING - nowa forma wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli

Life coaching dla młodzieży szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
Metoda pracy nad osobistym rozwojem dla osób, które pragną dokonać zmiany w ważnym obszarze swojego życia, mają cele i marzenia,
jednak brak im pewności siebie, czy też doświadczają wątpliwości powstrzymujących ich przed konkretnym działaniem.
Coaching ma postać kilku (zwykle 6-8) godzinnych spotkań, w trakcie których coach zadaje pytania i tak ukierunkowuje rozmowę, by klient:
1) dokonał przeglądu własnych potrzeb i możliwości w tej sferze życia,w której chce dokonać zmiany,
2) podjął decyzję co chce osiągnąć,
3) jak to zrobić 
4) uświadomił sobie, co może mu pomagać/przeszkadzać  w wytrwaniu w postanowieniu.
Warto wiedzieć, iż coach nie udziela rad/nie sugeruje rozwiązań, ‬nie podejmuje decyzji za klienta, nie jest terapeutą, ani mówcą motywacyjnym. Coaching służy wspieraniu klienta w przekraczaniu przez niego własnych ograniczeń, uświadamianiu sobie własnych zasobów i możliwości wykorzystania ich do osiągania ważnych indywidualnych życiowych celów.
Uczy myślenia skoncentrowanego na formułowaniu celów i szukaniu rozwiązań.

Coaching rodzicielski
Metoda pracy nad własnym rozwojem w roli rodzica – zwiększeniem świadomości własnych  (a także własnego dziecka) psychologicznych zasobów, rozwijaniem postawy rodzicielskiej sprzyjającej prawidłowemu wspieraniu dziecka w rozwoju oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów wychowawczych, jakie dany rodzic napotyka. Założeniem coachingu rodzicielskiego jest to, że każdy rodzic posiada kompetencje dobrego rodzica, ale z jakiegoś powodu ich nie wykorzystuje. Celem tej metody jest uświadomienie klientowi,‭
‬że zawsze ma wybór – to on wybiera sposób myślenia,‭ ‬odczuwania i zachowywania się w interakcji z własnym dzieckiem.
Przy wsparciu coacha w trakcie kilku (zwykle 6-8) godzinnych spotkań rodzic: formułuje cele, jakie chce osiągnąć w relacji z dzieckiem,
sam dobiera środki/sposoby ich realizacji dostosowane do własnych oraz dziecka potrzeb i możliwości.
Praca coacha polega na zadawaniu pytań i takim kierowaniu rozmową w trakcie sesji, by klient:
1) dokonał przeglądu własnych potrzeb i możliwości w zakresie kierowania swoim codziennym zachowaniem w roli rodzica,
2) podjął decyzję co chce osiągnąć,
3) jak to zrobić
4) jak dbać o własną wytrwałość w realizacji tych świadomie zaplanowanych działań.
Coach nie udziela rad, nie narzuca swojego zdania,‭ ‬szanuje odmienność poglądów,‭ w szczególnych przypadkach kieruje do innych profesjonalistów.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Coaching dla nauczyciela
Metoda wsparcia nauczyciela, której celem jest zwiększenie przez niego świadomości własnych psychologicznych zasobów oraz możliwości
ich wykorzystania w pracy z uczniami, a w konsekwencji rozwinięcie jego kompetencji interpersonalnych, zawodowych i profilaktyka wypalenia zawodowego. Spotkania mają postać kilku indywidualnych godzinnych sesji, w trakcie których coach zadaje pytania, a nauczyciel odpowiadając na nie ma możliwość:
1) precyzyjnie sformułować problem, z jakim się zmaga,
2) podjąć decyzję co chce osiągnąć w tej sytuacji,
3) dokonać przeglądu własnych potrzeb i możliwości w zakresie kierowania swoim myśleniem, emocjami i zachowaniem w związku z nim,
4) zdecydować jak to zrobić 
5) jak może dbać o własną wytrwałość w realizacji podjętych decyzji.
Coach nie udziela rad, nie narzuca swojego zdania,‭ nie decyduje za klienta, ‬szanuje odmienność poglądów, przestrzega zasady poufności.‬

ppp, 2019-10-28 13:11:22    

Sieć Współpracy Terapeutów Pedagogicznych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań  Sieci Współpracy Terapeutów Pedagogicznych
w roku szkolnym 2019/20: 

1. 25.10.2019 r.  (piątek) godz. 10:00 - 12:00
2. 13.12.2019 r.   (piątek) godz. 10:00 - 12:00
3. 21.02.2020 r.  (piątek) godz. 10:00 - 12:00
4. 24.04.2020 r.   (piątek) godz. 10:00 - 12:00
5. 05.06.2020 r.   (piątek) godz. 10.00 - 12.00

Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące:    mgr Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek – pedagog
                                mgr Iwona Rawska - pedagog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

        
Serdecznie zapraszamy smile

ppp, 2019-10-09 14:58:40    

Sieć Współpracy Pedagogów i Psychologów oraz Doradców Zawodowych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpracy” pedagogów i psychologów szkolnych
oraz doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem w roku szkolnym 2019/20: 

1.     23.10. 2019r. (środa) godz. 10:00 - 12:00; 12:00 – 13:00 doradcy zawodowi, nauczyciele     
2.     27.11.2019r. (środa ) godz. 10:00 - 12:00
3.     29.01.2020r. (środa) godz. 10:00 - 12:00;  12:00 – 13:00 doradcy zawodowi, nauczyciele     
4.     11.03.2020 r. (środa) godz. 10:00 - 12:00
5.     13.05.2020 r. (środa) godz. 10:00 - 12:00 ; 12:00 – 13:00 doradcy zawodowi, nauczyciele     

Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.


Osoby prowadzące:    mgr Barbara Witalewska – pedagog – doradca zawodowy
                                mgr Jolanta Załęcka- pedagog – doradca zawodowy
                                mgr Anna Łoszakiewicz  – psycholog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

        
Serdecznie zapraszamy smile

ppp, 2019-10-09 14:58:40