UWAGA!!!

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku informuje, że następuje zmiana organizacji pracy Poradni w dniach:

17 listopada 2018 r. / sobata / - godziny pracy - 7:30 - 15:30
24 grudnia 2018 r. /poniedziałek/- Poradnia nieczynna

ppp, 2018-11-16 07:50:22    

UWAGA !!!

Informujemy o zmienie terminu spotkania sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych
z 14 XI 2018 r. na 16 XI 2018 r. godz. 13:00.
Serdecznie zapraszamy laughinglaughinglaughing

ppp, 2018-11-13 08:04:24    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpracy ”
dla pedagogów i psychologów szkolnych  oraz doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem w roku szkolnym 2018/19: 

1.     17.10.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200;          1200 – 1300  doradcy zawodowi, nauczyciele
2.     14.11.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200 
3.     16.01.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200;          1200 – 1300  doradcy zawodowi, nauczyciele
4.     27.02.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200
5.     23.03.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200
6.     15.05.2019r. (środa) godz. 1000 - 1200;          1200 – 1300  doradcy zawodowi, nauczyciele


Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Witalewska – pedagog – doradca zawodowy
                             mgr Jolanta Załęcka        - pedagog – doradca zawodowy
                             mgr Anna Łoszakiewicz  – psycholog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

        
Serdecznie zapraszamy

ppp, 2018-10-09 14:43:01    

Badania przesiewowe klas III

W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się kolejna edycja pedagogicznych badań przesiewowych.       
Do Poradni wpłynęły zgłoszenia z 19 szkół z powiatu radomszczańskiego. Badania rozpoczęły się 18.10.2017r.
i były realizowane zgodnie z kolejnością napływających zgłoszeń.
W pedagogicznych badaniach przesiewowych uczestniczyło ogółem 437 uczniów klas III szkół podstawowych.
Wyniki uzyskane przez uczniów prezentuje poniższy wykres:

              

 Przeprowadzone zostały spotkania informacyjno- szkoleniowe dla rodziców dzieci uczestniczących w pedagogicznych badaniach przesiewowych.
Tematyka spotkania obejmowała prezentację celu przeprowadzonych badań przesiewowych, interpretację uzyskanych przez uczniów wyników badań
i opis trudności wynikających z występujących obniżeń.
Spotkania zrealizowano w 6 szkołach. Uczestniczyło w nich 87 rodziców, a 71 z nich skorzystało z indywidualnych konsultacji poświęconych szczegółowej analizie wyników badań
oraz wskazaniem kierunku dalszego postępowania ze względu na uzyskany wynik.

ppp, 2018-08-30 09:15:47    

Konferencja : " Rola nauczyciela w kształtowaniu rozwoju społeczno-emocjonalnego ucznia"

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie zwalniamy tempa! laughing

Z euforią wspominamy 18 czerwca, kiedy w Miejskim Domu Kultury w Radomsku gościliśmy wizytatorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka na konferencji pt. „Rola nauczyciela w kształtowaniu rozwoju społeczno – emocjonalnego ucznia”.
Psycholog Anna Łoszakiewicz, zwróciła uwagę na fakt, że podjęcie tematu w obszarze społeczno-emocjonalnym, obok sfery poznawczej, stanowi podstawowy obszar rozwojowy dzieci. Powszechne myślenie o szkole jako instytucji rozwijającej głównie wiedzę i umiejętności redukuje jej kluczową funkcję wychowawczą, która dotyczy procesu formowania osobowości młodych ludzi, w tym ich emocji, motywacji, wartości i postaw.
Trudny a zarazem ważny temat radzenia sobie z emocjami własnymi oraz ucznia w sytuacjach wychowawczych podjął prof. dr hab. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, trener w obszarze komunikacji i trudnych zachowań. Tematyką wykładu było budowanie relacji z uczniem. Warto włożyć trochę wysiłku w dokładne poznanie dziecka, jego punkt widzenia, rozumienia sytuacji.  Nie mamy żadnych szans na zmianę postaw i zachowań u uczniów, jeżeli nie będziemy z nimi w dobrym kontakcie. Szczególnie przydatne okazują się umiejętności komunikacyjne, okazywanie uwagi, autentycznego zainteresowania, akceptacji i zrozumienia, ale połączone ze stanowczością i konsekwencją. Tylko gdy w relacjach panuje duch zachęty i współpracy, a ludzie wierzą w siebie i rozwijają swój potencjał, aktywowane zostają systemy motywacji, które odgrywają ogromną rolę w procesie uczenia się.

Niezwykle cenne było również wystąpienie dr Tomasza Knopika, psychologa zdolności z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kształtowanie u uczniów pozytywnego wzorca trzech komponentów: umiejętności współpracy z innymi, poczucia kompetencji i samooceny. Głównym zadaniem szkoły, w tym szczególnie szkoły podstawowej, jest stworzenie bazy dla rozwoju tych kompetencji, które w przyszłości pozwolą dorosłemu już człowiekowi osiągnąć powodzenie życiowe.


To był niezwykle owocny i bogaty w doświadczenia dzień.
Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom i Uczestnikom Konferencji za przybycie i mamy nadzieję, że uzyskane informacje będą pomocne w dalszych działaniach wspierających rozwój uczniów.  

Dziękujemy  firmie wydawniczej WIR za  przyjęcie zaproszenia i możliwość wzbogacenia bazy dydaktycznej naszych placówek.
Podziękowania składamy na ręce naszych pracowników za zaangażowanie, pomoc w organizacji oraz przygotowanie słodkich pyszności.

A ponieważ konferencyjne spotkania stały się już w Poradni tradycją – do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym laughingsmilewink

ppp, 2018-07-03 00:15:47    

III Pracownia Edukacji Specjalnej,Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W okresie kwiecień–czerwiec pracownia ESOiWWRD kontynuowała zgodnie z zapotrzebowaniem realizację zajęć grupowych dla dzieci z przedszkoli i szkół. Przeprowadzono następujące zajęcia :

 • Uszy do góry – zajęcia dla dzieci 4-, 5-letnich. Program został zrealizowany w PSP w Kodrąb.
 • Posłuchaj, pomyśl, powiedz - zajęcia słuchowo-językowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym zrealizowano w ZSP Kamieńsk, PSP w Kodrąb).
 • Garść radości, szczypta złości – zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci 5-, 6-letnich zrealizowane w PP nr 9.
 • Poznajemy świat wszystkimi zmysłami – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu polisensoryczną stymulację rozwoju dziecka. Odbyły się kolejne zajęcia w ZSP Kobiele Wielkie, PSP nr 6.
  • Cała Polska czyta dzieciom - zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu stymulację rozwoju językowego, poznawczego oraz pobudzanie pasji czytelniczej. Zrealizowano następne zajęcia w ZSP Kobiele Wielkie, PS Przedbórz, PP nr 9, PSP nr 6.
  • Na terenie ZSP Kamieńsk zorganizowano kolejną edycję Dnia Otwartego Pracowni ESOiWWRD, w ramach której przeprowadzono zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój dzieci: Logorytmika, Poznajemy świat wszystkimi zmysłami, Uszy do góry, W krainie Bajkolandii).
  • Kontynuowano przesiewowe badania wzroku w: którymi w PSP 1, PSP 4, PSP Blok Dobryszyce, PSP Gorzędów, PSP Dobryszyce, PSP Przedbórz, PSP Szczepocice, PSP Borzykowa. Łącznie w ciągu roku szkolnego objęto nimi 332 dzieci.
 • Odbyły się również szkolenia i pogadanki skierowane do nauczycieli: Trudności edukacyjne w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej (szkolenie dla Sieci Współpracy Pedagogów) oraz Dziecko słabowidzące w szkole ogólnodostępnej (PSP nr 4) oraz szkolenie dla rodzin zastępczych w PCPR Rozwój ruchowy dziecka – niepełnosprawności, jak je pokonać.

 

W maju odbyło się spotkanie z pracownikiem PCPR dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania i wsparcia zorganizowane dla rodziców dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i projektu Za życiem.

 

Specjaliści pracowni kontynuowali współpracę z fundacją Przyjazna planeta i wspólnie z nią realizując projekt Leczymy lasem przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Założeniem projektu jest rozwijanie komunikacyjnych, emocjonalno-społecznych i poznawczych uczestników poprzez bliski kontakt z przyrodą. W kwietniu odbyły się kolejne wyjazdy terapeutyczne do Nadleśnictwa Przedbórz, w których uczestniczyli również zainteresowani rodzice.

ppp, 2018-06-20 09:51:24    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

REALIZACJA BIEŻĄCYCH  ZADAŃ  PRACOWNI  KWIECIEŃ– CZERWIEC 2018 r.
Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjnego-zawodowego zostały przeprowadzone w tym okresie na terenie szkół: PSP Gomunice, PG Radziechowice, ZSE, PSP Chrzanowie, I LO, PSP nr 6, PSP Kobiele Wielkie, PSP Dziepółć, PSP Przedbórz, PSP Orzechów, PSP Borzykowa, PSP Silniczka, PSP Strzelce Małe.
W PSP Płoszowie zrealizowane zostały cykliczne  zajęcia twórczego myślenia w kl I, II, III.
Zajęcia efektywnego uczenia się „ Mózgi na start” odbyły się w: PSP nr 9, PSP Jedlno.
W dniu 23.05.2018r odbyło się ostatnie spotkanie sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych. Tematem spotkania była „Zindywidualizowana ścieżka kształcenia’’ oraz podsumowanie współpracy.
Na sieci współpracy doradców zawodowych dokonano „Przeglądu dostępnych źródeł dotyczących doradztwa zawodowego w szkołach, podsumowano współpracę.

Odbywały się również spotkania indywidualne uczniów z doradcami zawodowymi w zakresie podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną.

ppp, 2018-06-15 10:03:18    

V Pracownia Diagnozy i Neuroterapii

Od ostatniego wpisu Pracowni Diagnozy i Neuroterapii upłynęło trochę czasuwink, ale nie był to na pewno czas słodkiego lenistwawink. Poza standardową pracą (choć w naszej zawodowej codzienności raczej nie dominują typowe, standardowe rozwiązania…) specjaliści Pracowni byli pochłonięci wdrażaniem nowego urządzenia do neuroterapii „dr Neuronowski”. W grudniu 2017 roku z radością i dumą informowaliśmy, że oto nowość Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN „dr Neuronowski” do nas dotarł!
Aktualnie, po około pół roku pracy w oparciu o to narzędzie chcemy podzielić się paroma refleksjami, które są dla nas ważne w toku wewnętrznej „pracownianej” ewaluacji, a być może przydadzą się także innym neuroterapeutom spoza Poradni.
Dr Neuronowski składa się z laptopa konwertowalnego (a zatem istnieje opcja odpięcia ekranu i pracy na tablecie) oraz z słuchawek. Pozwala ćwiczyć m.in.: funkcje uwagi i zarządcze, pamięci i uczenia się, szybkości reakcji, przetwarzania słuchowego. Urządzenie na podstawie dostarczonych mu informacji konfiguruje spersonalizowany program terapeutyczny, na który składają multimedialne gry.
Obecnie prowadzimy treningi z dziećmi i młodzieżą: z ryzyka specyficznych trudności w nauce, ze stwierdzonymi specyficznymi i uogólnionymi trudnościami          w uczeniu się, z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu i z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jakie są zalety „dr Neuronowskiego” z naszej perspektywy? Przede wszystkim urządzenie ma przyjemny, kolorowy, współczesny, a co się z tym wiąże atrakcyjny dla dzieci i młodzieży, interfejs. Nasi podopieczni chętnie siadają do pracy z „dr Neuronowskim”, nie wymagają szczególnych zaproszeń i ekwilibrystyki motywującejwink Materiał do ćwiczeń jest zindywidualizowany, ułożony w sposób zróżnicowany, nie ma mowy o monotonii i znużeniu dziecka (ani terapeutysmile) Cenne jest to, że program terapeutyczny można przeplatać, wzmacniać, utrwalać i urozmaicać trybem zabawy. „Dr Neuronowski” na bieżąco daje szansę monitorowania postępów, a ich graficzny zapis można każdorazowo omawiać z dzieckiem lub rodzicem.
Jeżeli ktoś odniósł wrażenie, że bardzo nam się podoba „dr Neuronowski”, to się nie pomylił laughing Początki pracy pozwalają mieć nadzieję, że opisywane narzędzie będzie terapeutycznie skuteczne, a osiągane rezultaty trwałe i transferujące się na różne obszary funkcjonowania poznawczego. Mamy świadomość, że technologia nie zastąpi (jak na razie…) klasycznej pracy terapeutycznej, ale na pewno może ją ciekawie wspomóc!

ppp, 2018-04-06 15:26:35    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

 W dniu 04.12.2017r w ramach sieci współpracy pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych odbyło się szkolenie pt. „ Fonoholizm”.                         Dnia 17.01.18r w ramach sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych odbyło się szkolenie pt „Mózgi na start” – przeprowadziła go psycholog Michalina Gabryś.Na spotkaniu sieci współpracy doradców zawodowych zajmowano się zagadnieniem związanym z tworzeniem ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przeprowadzonych zajęć w kl VII z doradztwa zawodowego na terenach szkół. W dniu 14.03.2018r odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy pedagogów                    i psychologów szkolnych. Poruszanym tematem były „Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ewaluacja. Cykliczne zajęcia wspierające twórcze myślenie w kl I, II, III zostały zrealizowane w PSP Jedlno i PSP Kamieńsk. Specjaliści pracowni wzięli również udział w dniu otwartym poradni, gdzie realizowali zajęcia w PSP Kamieńsk. Uczestniczyli także w zorganizowanych przez poradnie mikołajkach dla dzieci z fundacji „Przyjazna Planeta- Leczymy Lasem”. Przeprowadzono również warsztat efektywnego uczenia się „Mózgi na start” w PSP nr 6 objęci byli uczniowie z  klas VII – dwa spotkania z klasą. Wychowawcy otrzymali informacje zwrotną dotyczącą preferowanego stylu uczenia się poszczególnych uczniów.okresie ferii zimowych specjaliści realizowali zajęcia w MDK rozwijające twórcze myślenie. Na terenie poradni odbywały się również      w tym czasie  konsultacje indywidualne uczniów z doradcą zawodowym. Na bieżąco prowadzone są zajęcia grupowe na terenie szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.

ppp, 2018-04-06 13:26:35    

III Pracownia Edukacji Specjalnej,Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Od II półrocza roku szkolnego Pracownia ESOiWWRD objęła zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju kolejne niepełnosprawne dzieci i ich rodziny – łącznie mamy 36 małych pacjentów. Są to dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z autyzmem, niedowidzące, niedosłyszące, z wadami genetycznymi,       z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każde z nich jest objęte opieką zespołu specjalistów odpowiednich do jego potrzeb. Mali pacjenci uczęszczają na zajęcia,  a ich rodzice korzystają ze wskazówek, wsparcia i instruktażu zespołu specjalistów do pracy z dzieckiem w domu i stymulacji jego rozwoju.

ppp, 2018-04-06 13:20:56    Więcej

II Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Pedagogiczne badania przesiewowe - Anastazja Ciupińska, Katarzyna Matras

Blok Dobryszyce
PSP nr 10
PSP Silniczka
PSP Gorzędów
PSP nr 5
PSP Borzykowa
PSP Strzałów
PSP Szczepocice
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców dzieci uczestniczących w badaniach w PSP Gorzędów.

Barbara Braszczyńska,  Joanna Nitecka

Zajęcia z logorytmiki i arteterapii - PSP Kobiele Wielkie
Zajęcia z arteterapii - PP w Masłowicach
Zajęcia z logorytmiki w ramach dnia otwartego w PSP w Kamieńsku
Zajęcia z arteterapii PSP w Kamieńsku
Zajęcia z logorytmiki i arteterapii dla dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych na terenie PCPR
Zajęcia feryjne z logorytmiki i arteterapii na terenie Poradni
Zajęcia z logorytmiki w PSP w Radziechowicach
Zajęcia z logorytmiki i arteterapii w PSP w Gorzędowie

Badania przesiewowe mowy: Anna Gawlak
PSP w Gorzędowie
PSP w Bloku Dobryszyckim
PSP w Dobryszycach

Badania przesiewowe słuchu: Ewa Tomczuk
PSP Gorzędów, PSP n r 4 , PSP Blok Dobryszyce,
PSP nr 1, PSP Dobryszyce

W ramach sieci współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych odbyły się 3 spotkania:
• w dniu 20.10.23017 r.  spotkanie organizacyjne,
• w dniu 15.12.2018 r. spotkanie prowadzone przez surdopedagoga Poradni mgr Annę Garbiec na tamat: „ Praca z dzieckiem z zaburzeniami słuchu”
• w dniu 23.02.2018 r. spotkanie prowadzone przez neurologopedę Poradni mgr Monikę Knychalską – Zbierańską na temat:  „Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum dysfunkcji układu nerwowego”
Osoby odpowiedzialne:  Iwona Rawska, Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek

Katrzyna Matras, Anna Szwedzik
Zajęcia feryjne rozwijające koncentrację uwagi, spostrzegawczość  i logiczne myślenie - cykl 3 spotkań realizowanych na terenie Poradni.

ppp, 2018-04-06 13:07:52    Więcej

Informacja

Harmonogram spotkań w ramach Sieci Współpracy Logopedów w roku szkolnym 2017/18na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku: 

 1.     06.10. 2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 2.     10.11.2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 3.     01.12.2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400  
 4.     05.01.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 5.     02.03.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 6.     06.04.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 7.     11.05.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400

Harmonogram spotkań Sieci współpracy


 Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpacy ” dla doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem    w roku szkolnym 2017/18:  

 1.     27.09 2017 r. (środa) godz. 1200 - 1300   
 2.     25.10.2017 r. (środa ) godz. 1200 - 1300
 3.     17.01.2018 r. (środa) godz. 1200 - 1300      
 4.     23.05.2018 r. (środa) godz. 1200 - 1300              

   Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Witalewska - pedagog – doradca zawodowy

                                    mgr Jolanta Załęcka   -     pedagog – doradca zawodowy

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.                                                                       

Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17    

Procedura zgłoszeń na pedagogiczne badania przesiewowe

Pedagogiczne badania przesiewowe uczniów klas III szkół podstawowych Rok szkolny 2017/2018 Cele ogólne:

 • wspieranie edukacyjnej funkcji szkoły
 • wskazanie uczniów przejawiających trudności w nauce pracowanie pisemnej informacji dla nauczycieli dotyczącej wyników badań
 • zaplanowanie pogłębionej diagnozy i sformułowanie zaleceń mających na celu wsparcie ucznia w pokonywaniu trudności
 • możliwość przeprowadzenia spotkania informacyjno-szkoleniowego dla rodziców.

Szczegółowe informacje do pobrania: procedura

admin, 2017-10-27 10:21:55    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpracy ” dla pedagogów i psychologów szkolnych w roku szkolnym 2017/18:  

 1.     27.09 2017r. (środa) godz. 1000 - 1200 
 2.     25.10.2017r. (środa ) godz. 1000 - 1200        
 3.     29.11.2017r. (środa) godz. 1000 - 1200  
 4.     17.01.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200    
 5.     14.03.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200
 6.     23.05.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200      

          
 Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące:   mgr Jolanta Załęcka     – pedagog – doradca zawodowy

                                   mgr Barbara Witalewska - pedagog – doradca zawodowy

                                   mgr Anna Łoszakiewicz     – psycholog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17