UWAGA !

Dyrektor Poradni Pschologiczno-Pedagogicznej w Radomsku informuje, że następuje zmiana organizacji pracy Poradni w dniach:

19 maja 2018 r. / sobata / - godziny pracy - 7:30 - 15:30

1 czerwca 2018 r. / piątek/ - Poradnia nieczynna

ppp, 2018-05-17 11:25:17    

Informacja

admin, 2017-12-08 14:34:42    

Informacja

Harmonogram spotkań w ramach Sieci Współpracy Logopedów w roku szkolnym 2017/18na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku: 

 1.     06.10. 2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 2.     10.11.2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 3.     01.12.2017 r. (piątek) godz. 1200 - 1400  
 4.     05.01.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 5.     02.03.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 6.     06.04.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400
 7.     11.05.2018 r. (piątek) godz. 1200 - 1400

Harmonogram spotkań Sieci współpracy


 Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpacy ” dla doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem    w roku szkolnym 2017/18:  

 1.     27.09 2017 r. (środa) godz. 1200 - 1300   
 2.     25.10.2017 r. (środa ) godz. 1200 - 1300
 3.     17.01.2018 r. (środa) godz. 1200 - 1300      
 4.     23.05.2018 r. (środa) godz. 1200 - 1300              

   Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Witalewska - pedagog – doradca zawodowy

                                    mgr Jolanta Załęcka   -     pedagog – doradca zawodowy

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.                                                                       

Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17    

Procedura zgłoszeń na pedagogiczne badania przesiewowe

Pedagogiczne badania przesiewowe uczniów klas III szkół podstawowych Rok szkolny 2017/2018 Cele ogólne:

 • wspieranie edukacyjnej funkcji szkoły
 • wskazanie uczniów przejawiających trudności w nauce pracowanie pisemnej informacji dla nauczycieli dotyczącej wyników badań
 • zaplanowanie pogłębionej diagnozy i sformułowanie zaleceń mających na celu wsparcie ucznia w pokonywaniu trudności
 • możliwość przeprowadzenia spotkania informacyjno-szkoleniowego dla rodziców.

Szczegółowe informacje do pobrania: procedura

admin, 2017-10-27 10:21:55    

Informacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpracy ” dla pedagogów i psychologów szkolnych w roku szkolnym 2017/18:  

 1.     27.09 2017r. (środa) godz. 1000 - 1200 
 2.     25.10.2017r. (środa ) godz. 1000 - 1200        
 3.     29.11.2017r. (środa) godz. 1000 - 1200  
 4.     17.01.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200    
 5.     14.03.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200
 6.     23.05.2018r. (środa) godz. 1000 - 1200      

          
 Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące:   mgr Jolanta Załęcka     – pedagog – doradca zawodowy

                                   mgr Barbara Witalewska - pedagog – doradca zawodowy

                                   mgr Anna Łoszakiewicz     – psycholog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

Serdecznie zapraszamy

admin, 2017-11-03 17:04:17    

Oferta Poradni 2017/2018

admin, 2017-10-02 19:48:55    

PPP Radomsko

admin, 2017-04-14 16:09:10    

Pracownia Edukacji Specjalnej, Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zajęcia słuchowo - językowe
    Od września 2016 roku ruszyły cykliczne zajęcia słuchowo - językowe "Dźwięki i słowa - zabawa gotowa" dla dzieci 5-6 - letnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Odbywają się one w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych z terenu Radomska i powiatu radomszczańskiego. Ich celem jest doskonalenie funkcji słuchowych, będących podstawą umiejętności czytania i pisania.

Dotychczas zrealizowano 2 cykle zajęć: w PP nr 10 (wrzesień - listopad) i PP nr 1 w Radomsku (listopad - luty). W II semestrze programem objęte są dzieci z PP nr 2 i PSP nr 2 .

Zapraszamy do współpracy zainteresowane przedszkola i szkoły.

admin, 2017-03-25 10:05:03    

Ferie zimowe 2017

admin, 2017-01-10 13:37:23    

Zmiany w organizacji pracy poradni w okresie świątecznym

dnia 23 grudnia (piątek) poradnia czynna będzie w godzinach: 7:30 - 14.00

admin, 2016-12-21 15:50:11    

PP-P w Radomsku zaprasza

dyrektorów szkół, przedszkoli, pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli na konferencję
"Dziecko zdolne”

admin, 2016-12-21 15:54:41    

Uwaga Rodzice!

Zapraszamy na warsztaty „ Zrozumieć dziecko”

Cykl spotkań warsztatowych dla rodziców, którzy chcą:

 • poradzić sobie z wychowaniem dziecka i mieć poczucie bycia dobrym rodzicem 
 • poczuć się w roli rodzica komfortowo i mieć z tego powodu wiele radości 
 • poznać potrzeby swoje i dziecka, i nauczyć się je zaspokajać

Szczegółowych informacji udzielają osoby prowadzące:
Anna Łoszakiewicz- psycholog
Dorota Sosnowicz- psycholog
nr telefonu 44 683 41 14

Pierwsze spotkanie: 15 listopada godz.15.00
Miejsce: świetlica Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21

admin, 2016-12-21 15:54:41    

Od września ruszyły zajęcia z logorytmiki i arteterapii.

Odbyły się w PSP Kobiele Wielkie i będą kontynuowane zgodnie z zapotrzebowaniem na terenie placówek oświatowych.

Odbyły się przesiewowe diagnozy logopedyczne w PSP Orzechów i PSP Blok Dobryszyce.

admin, 2016-12-21 15:54:41    

Dziecięca matematyka

Od września bieżącego roku szkolnego ruszyły zajęcia rozwijające myślenie matematyczne dla dzieci 5-6 letnich "Dziecięca matematyka".

Zajęcia odbywają się cyklicznie w placówkach na terenie Radomska i powiatu radomszczańskieg.

Obecnie programem objęte są dzieci z PP nr 4 i PSP nr 5
w Radomsku.

admin, 2016-12-21 15:54:41    

WYNIKI ANKIETY

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW KLAS III UCZESTNICZĄCYCH W PEDAGOGICZNYCH BADANIACH PRZESIEWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Wyniki

admin, 2016-12-21 15:54:41    

Pracownia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego

Pracownia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia rozpoczęła we wrześniu 2016 r. cykl zajęć rozwijających twórcze myślenie w Szkole Podstawowej w Chrzanowicach. Uczniowie klas I, II i III mają możliwość rozwijania i kształtowania zdolności twórczych, kreatywnego myślenia. Klasa III w tej szkole pobiła rekord w układaniu anagramu od wyrazu PARASOL.

Gratulujemy ! ! !

admin, 2016-12-21 15:54:41    

Procedura zgłoszeń na pedagogiczne badania przesiewowe

Pedagogiczne badania przesiewowe uczniów klas III szkół podstawowych Rok szkolny 2016/2017 Cele ogólne:

 • wspieranie edukacyjnej funkcji szkoły
 • wskazanie uczniów przejawiających trudności w nauce pracowanie pisemnej informacji dla nauczycieli dotyczącej wyników badań
 • zaplanowanie pogłębionej diagnozy i sformułowanie zaleceń mających na celu wsparcie ucznia w pokonywaniu trudności
 • możliwość przeprowadzenia spotkania informacyjno-szkoleniowego dla rodziców.

Szczegółowe informacje do pobrania: procedura

admin, 2016-12-21 16:15:24    

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców dzieci uczestniczących w pedagogicz nych badaniach przesiewowych uczniów klas III szkół podstawowych ,,Pedagogiczne badania przesiewowe a ryzyko dysleksji”

Cele spotkania:

 • prezentacja celu przeprowadzonych badań przesiewowych

 • interpretacja uzyskanych przez uczniów wyników badań i przedstawienie rodzaju trudności wynikających z występujących obniżeń

 • wskazanie kierunku dalszego postępowania ze względu na uzyskany wynik

 • propozycja sposobu pracy z dzieckiem w domu

 • indywidualne konsultacje dla rodziców.

admin, 2016-12-21 16:15:24