III Pracownia Edukacji Specjalnej,Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Od II półrocza roku szkolnego Pracownia ESOiWWRD objęła zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju kolejne niepełnosprawne dzieci i ich rodziny – łącznie mamy 36 małych pacjentów. Są to dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z autyzmem, niedowidzące, niedosłyszące, z wadami genetycznymi,       z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każde z nich jest objęte opieką zespołu specjalistów odpowiednich do jego potrzeb. Mali pacjenci uczęszczają na zajęcia,  a ich rodzice korzystają ze wskazówek, wsparcia i instruktażu zespołu specjalistów do pracy z dzieckiem w domu i stymulacji jego rozwoju.

W okresie styczeń – marzec pracownia kontynuowała zgodnie z zapotrzebowaniem realizację zajęć grupowych dla dzieci z przedszkoli i szkół.

Przeprowadzono następujące zajęcia :
• Uszy do góry – zajęcia dla dzieci 4-, 5-letnich. Program został zrealizowany w NP Nibylandia. W placówce odbyła się również pogadanka dla rodziców Stymulacja rozwoju i mowy dziecka w wieku przedszkolnym oraz indywidualne konsultacje
• Posłuchaj, pomyśl, powiedz - zajęcia słuchowo-językowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym zrealizowano w ZSP Kamieńsk i  PSP nr 6
• Garść radości, szczypta złości – zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci 5-, 6-letnich obecnie realizowane w PSP w Radziechowicach,               PP w Pławnie, PSP w Gomunicach (oddział przedszkolny)
• W krainie Bajkolandii - zajęcia psychoedukacyjne z elementami bajkoterapii dla dzieci 5-6-letnich zostały przeprowadzone w następujących placówkach: PSP w Jedlnie (oddział przedszkolny), PP nr 10 w Radomsku
• Poznajemy świat wszystkimi zmysłami – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu polisensoryczną stymulację rozwoju dziecka. Odbyły się kolejne zajęcia w ZSP Kobiele Wielkie oraz PSP Orzechów.
• Cała Polska czyta dzieciom - zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu stymulację rozwoju językowego, poznawczego oraz pobudzanie pasji czytelniczej. Zrealizowano następne zajęcia w ZSP Kobiele Wielkie oraz PSP Orzechów.
• Arteterapia - zajęcia zrealizowano w PP Masłowice oraz PSP nr 6.
• przesiewowe badania wzroku, którymi objęto do tej pory 165 dzieci w PP nr 10, PSP Kobiele Wielkie, PSP nr 2, PSP nr 6 i PSP nr 10
• w okresie feryjnym w PCPR w Radomsku zrealizowano zajęcia Logorytmika i Arteterapia dla dzieci z rodzin zastępczych (grupa młodsza           i starsza)
• grupowe zajęcia feryjne na terenie Poradni, rozwijające uwagę, pamięć, spostrzegawczość, logiczne myślenie - 3 spotkania, osoby prowadzące: K. Matras, A. Szwedzik
• zajęcia integracyjne dla uczniów klasy, do której uczęszcza dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (K. Klekowska, A. Szwedzik)
• spotkania z nauczycielami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w celu wypracowania optymalnych form pomocy dzieciom niepełnosprawnym - odbywały się one zarówno na terenie Poradni, jak i szkół (K. Matras, A. Szwedzik)
• spotkania z nauczycielami na temat Dziecko autystyczne w szkole ogólnodostępnej w PSP Gomunice i PP nr 10


Specjaliści pracowni kontynuowali współpracę z fundacją Przyjazna planeta i wspólnie z nią realizując projekt Leczymy lasem przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Założeniem projektu jest rozwijanie komunikacyjnych, emocjonalno-społecznych i poznawczych uczestników poprzez bliski kontakt z przyrodą. W marcu odbyły się kolejne wyjazdy terapeutyczne do Nadleśnictwa Przedbórz, w których uczestniczyli również zainteresowani rodzice. W ramach projektu w styczniu Poradnia zorganizowała również Mikołajki, w których uczestniczyło 30 dzieci z rodzinami.

ppp, 2018-04-06 13:20:56    Wstecz