II Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Pedagogiczne badania przesiewowe - Anastazja Ciupińska, Katarzyna Matras

Blok Dobryszyce
PSP nr 10
PSP Silniczka
PSP Gorzędów
PSP nr 5
PSP Borzykowa
PSP Strzałów
PSP Szczepocice
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców dzieci uczestniczących w badaniach w PSP Gorzędów.

Barbara Braszczyńska,  Joanna Nitecka

Zajęcia z logorytmiki i arteterapii - PSP Kobiele Wielkie
Zajęcia z arteterapii - PP w Masłowicach
Zajęcia z logorytmiki w ramach dnia otwartego w PSP w Kamieńsku
Zajęcia z arteterapii PSP w Kamieńsku
Zajęcia z logorytmiki i arteterapii dla dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych na terenie PCPR
Zajęcia feryjne z logorytmiki i arteterapii na terenie Poradni
Zajęcia z logorytmiki w PSP w Radziechowicach
Zajęcia z logorytmiki i arteterapii w PSP w Gorzędowie

Badania przesiewowe mowy: Anna Gawlak
PSP w Gorzędowie
PSP w Bloku Dobryszyckim
PSP w Dobryszycach

Badania przesiewowe słuchu: Ewa Tomczuk
PSP Gorzędów, PSP n r 4 , PSP Blok Dobryszyce,
PSP nr 1, PSP Dobryszyce

W ramach sieci współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych odbyły się 3 spotkania:
• w dniu 20.10.23017 r.  spotkanie organizacyjne,
• w dniu 15.12.2018 r. spotkanie prowadzone przez surdopedagoga Poradni mgr Annę Garbiec na tamat: „ Praca z dzieckiem z zaburzeniami słuchu”
• w dniu 23.02.2018 r. spotkanie prowadzone przez neurologopedę Poradni mgr Monikę Knychalską – Zbierańską na temat:  „Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum dysfunkcji układu nerwowego”
Osoby odpowiedzialne:  Iwona Rawska, Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek

Katrzyna Matras, Anna Szwedzik
Zajęcia feryjne rozwijające koncentrację uwagi, spostrzegawczość  i logiczne myślenie - cykl 3 spotkań realizowanych na terenie Poradni.

więcej informacji o pracowni

ppp, 2018-04-06 13:07:52    Wstecz