KONKURS

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali prace na nasz konkurs "Aktywni, kreatywni zdrowi - odporni na uzależnienia". Otrzymaliśmy 29 plakatów i 17 grafik komputerowych. Teraz czas na pracę jurorów. Zadanie niełatwe do wykonania. Jak tylko wybierzemy zwycięzców zamieścimy informację na naszej stronie. Pozdrawiamy serdecznie zespół STER

Regulamin Konkursu :<Regulamin>

REGULAMIN

Konkurs profilaktyczny „Aktywni, kreatywni, , zdrowi - odporni na uzależnienia!”


I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu profilaktycznego pod nazwą ”Aktywni, kreatywni, zdrowi- odporni na uzależnienia” jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku,
  ul. Piastowska 21, 97-500 Radomsko.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Poradni (www.ppp.radomsko.pl) oraz stronie Facebook STER.
 4. Konkurs trwa od 01.04.2023 roku do 12.05.2023 roku.

 

II Cele konkursu

 1. Profilaktyka uzależnień.
 2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 3. Propagowanie wartości jakimi jest zdrowy styl życia, zaangażowanie społeczne, współdziałanie i dzielenie się wiedzą.
 4. Popularyzowanie wiedzy psychologicznej oraz medycznej.
 5. Rozwijanie samoświadomości.
 6. Zachęcanie młodzieży do aktywnego udziału w profilaktyce.
 7. Reklama profilu STER na portalu Facebook, który pełni rolę profilaktyczną.

III. Tematy prac konkursowych:

 1. Dobre relacje z otoczeniem- przyjaźń.
 2. Radość wspólnej zabawy.
 3. Zdrowa komunikacja- „język Żyrafy”.
 4. Pasje i zainteresowania.
 5. Radzenie sobie ze stresem.

 

 1. Zasady uczestnictwa w konkursie
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie powiatu radomszczańskiego w wieku 12-18 lat.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie plakatu (praca plastyczna lub komiks) lub stworzenie grafiki komputerowej.
 5. Grafika komputerowa powinna być przesłana drogą mailową na mail: projektporadnia2020@gmail.com. Tytuł pracy powinien zawierać imię, nazwisko, e-mail. W wiadomości należy załączyć metryczkę - załącznik nr 1 oraz oświadczenie rodzica - załącznik nr 2.
 6. Plakat powinien zostać dostarczony osobiście do sekretariatu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radomsku, ul. Piastowska 21, 97-500 Radomsko. Wraz z plakatem powinna być załączona metryczka (załącznik nr 1) oraz oświadczenie rodzica (załącznik nr 2).
 7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę- plakat lub grafikę komputerową..
 8. Praca zgłoszona do konkursu powinna być:
 9. a) w przypadku plakatu:

            - format A3

 1. b) w przypadku grafiki komputerowej

            - pionowa 640 x 960 px

            - pozioma 1200 x 900 px

 1. Uczestnik zobowiązuje się przenieść na organizatora wszelkie autorskie prawa – pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii zostaną opublikowane na profilu STER, stronie internetowej Poradni oraz stronach patronów medialnych.
 2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. Wszyscy uczestnicy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymują nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Radomska.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 maja 2023 r.. Wręczenie nagród nastąpi 06.06. 2023 r.
 5. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
ppp, 2023-04-05 13:46:40    Wstecz