O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku, jest placówką oświatowo-wychowawczą. Teren działania Poradni obejmuje miasta : Radomsko, Przedbórz, Kamieńsk oraz
gminy: Radomsko, Przedbórz, Masłowice, Kobiele Wielkie, Wielgomłyny, Kamieńsk, Dobryszyce, Gidle, Żytno, Ładzice, Lgota Wielka, Gomunice, Kodrąb.

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia oraz udzielanie rodzicom i nauczycielom porad związanych z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.            
                  
Specjaliści służący pomocą zatrudnieni w naszej placówce:

 • Psycholog,
 • Psychoterapeuta,
 • Mediator,
 • Pedagog,
 • Surdopedagog,
 • Tyflopedagog,
 • Olinofrenopedagog,
 • Logopeda,
 • Neurologopeda,
 • Surdologopeda,
 • Rehabilitant,
 • Specjalista integracji sensorycznej,
 • Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju,
 • Doradca zawodowy

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, prawnych opiekunów a także, za ich zgodą, na prośbę innych instytucji. W przypadku osób pełnoletnich na ich prośbę.


 

admin, 2017-03-25 09:23:51