Sieci współpracy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku zaprasza nauczycieli i specjalistów do udziału w koordynowanych przez naszą placówkę sieciach współpracy  i samokształcenia. 
Proponujemy  wymianę doświadczeń, superwizje działań własnych, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w pracy zawodowej, korzystanie z merytorycznego wsparcia.

Oferujemy następujące sieci współpracy i samokształcenia:

1. Sieć współpracy psychologów i pedagogów
 koordynator  - Anna Łoszakiewicz; Jolanta Załęcka


2. Sieć współpracy pedagogów specjalnych
 koordynator -  Anna Szwedzik, Katarzyna Matras


4. Sieć współpracy logopedów
 koordynator  - Emilia Bogacz

 

HARMONOGRAM Sieci Współpracy <<tutaj>>

ppp, 2018-05-29 11:29:26